EMA PLAST müşteri beklentileri doğrultusunda tüm plastik ürünler için kontrol kriterleri belirlenmiş olup, gelen malzemelerin Giriş Kalite Kontrolleri, yarı ürün ve ürünlerin ise Proses ve Çıkış Kalite Kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, böylece prosesin her aşaması kontrol altında tutulmaktadır. Kalite Güvence Laboratuvarı’ndaki test cihazları ve ölçüm ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak test ve muayeneler gerçekleştirilmektedir.

MÜŞTERİ ODAKLILIK: Müşterinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini devamlı takip ederek, ürün çeşitliliğini ve tasarımını geliştirmek ve gerekli süreçlerde değişiklik ve iyileştirmeleri sağlamak.

YASAL ve DİĞER ŞARTLAR: Yasal şartlar, müşterileri şartları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları gerekliliklerine göre oluşturulmuş Entegre Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eder.

ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ: Çalışanlarının eğitim, bilgilendirme vb. faaliyetlerle yetkinliklerini geliştirmek, kalite, gıda güvenliği, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında farkındalık ve bilinci arttırmak. GIDA GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ;

ÇEVRE YÖNETİMİ: İlgili ekiplerin işbirliği ile gerçekleştirilen etkin ve sürekli gözden geçirilen risk değerlendirmesi çalışmaları ve atık yönetimi faaliyetleri ile istenmeyen olayların meydana gelmesini engellemek, HACCP ilkeleri doğrultusunda gıda güvenliğini sağlamak.

ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ: Müşterilerine sürekli daha üst seviyede ürün ve hizmet sunmak için, pazarı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve gerekli yenilik ve geliştirmeleri süreçlere dâhil etmek.

TEDARİKÇİLERLE İŞBİRLİĞİ: Entegre Yönetim Sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığı tedarikçilerini özenle seçer, değerlendirir, uyum içerisinde çalışır ve onların sürekli gelişimine katkıda bulunur.