İnsan kaynakları politikamız, Ema Plastik olarak vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda belirlenir.

En önemli sermayesi İnsan Kaynağı olan Şirketimizin temel hedefi; en iyilerin çalışmak isteyeceği, çalışanlarımızın ise parçası olmaktan gurur duyacağı bir kurum olmaktır. Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Bunun için her bir çalışanın öneminin farkındayız. Adil istihdam anlayışıyla, çeşitliliği benimseyerek ve katılıma değer vererek; farklı bakış açılarının dile getirildiği ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturur ve buna katkıda bulunuruz.

Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamak, Çalışanların, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı sunmak, Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimiz doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek, Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Şirketimiz dahilinde görevlendirme, transfer ve rotasyon fırsatlarını değerlendirmeye sunmak ve destek olmak, Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek, Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak, Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket eder.