Çevre Politikamız

EMA Plast

EMA Plast

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde ve çevreye duyarlı bir firma olarak:

  • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, ürün ve faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamayı ve uygulamayı,
  • Extrüzyon,paketleme ve rework üretim süreçleri ile diğer süreçlerimizde ortaya çıkan ve çevreye zarar verebilecek her türlü tehlikeli atık ve kirlilik yaratan emisyonu ile geridönüşümlü atıkların yeniden kazanımını etkin biçimde kontrol altında tutmayı,
  • Ürettiğimiz plastik işleminin kullanım sırasında ve kullanım ömrü sonundaki çevresel etkilerini kontrol altına almayı,
  • Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşüm imkanı olan malzemelerin yeniden kullanımını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı,
  • Oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine  getirmeyi,

çevre politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkeleri gözeterek çalışacağımızı taahüt ederiz.“

EMA Plast

Kolay ve Hijyenik Gıda Paketleme Çözümleri
EMA Plast

Personel

(Çalışan Sayısı)

10

İhracaat

(Ülke Sayısı)

0

Üretim

(Ton/Yıl)

100

Fabrika

(Fabrika Sayısı)

0